Omgevingswet

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en recreëren.