Kinderen, opvoeden en onderwijs

Heeft u vragen over opvoeden, opgroeien, gezondheid en scholing van kinderen?

 • Kinderopvang

  Bent u benieuwd welke kinderopvang u terecht kunt? Of wilt u zelf een kinderopvang of gastouderbureau starten?

 • Onderwijs

  Lees hier meer informatie rondom onderwijs. Bijvoorbeeld over leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling en passend onderwijs.

 • Logopedie

  Als u kind logopedie nodig heeft dan kan dit op de basisschool, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of bij het CJG (Centrum Jeugd en Gezin).

 • Schoolgebouw bouwen of verbouwen

  Bent u bestuurder van een school en heeft u kosten door de bouw/uitbreiding schoolgebouw of schade aan een schoolgebouw?

 • Laag inkomen en kinderen

  Wanneer u een laag inkomen heeft kan de gemeente het een en ander betekenen voor kinderen.

 • Hulp voor jeugd

  Vragen over opvoeden en opgroeien? Of zorgen over uw kind(eren)? Zoek contact met het Servicepunt.

 • Vertrouwenspersoon in de jeugdhulp

  Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de hulp die u krijgt. Als u er niet uitkomt met de hulpverlener, kunt u contact opnemen met een vertrouwenspersoon van het AKJ.

 • Spoedeisende hulp, huiselijk geweld en kindermishandeling

  Wat te doen bij een crisissituatie? Voor een melding kindermishandeling kunt u Veilig Thuis bellen.