Colofon

Lees hier de colofon van gemeente De Ronde Venen.

E-mailberichten

Elk e-mailbericht dat binnen komt bij gemeente De Ronde Venen wordt met zorg behandeld. Het is echter door de gemeente De Ronde Venen niet uit te sluiten dat een e-mailbericht bij verzending op weg naar de gemeente via Internet door derden wordt ingezien. Dit valt buiten het bereik van de gemeentelijke bevoegdheid of verantwoordelijkheid. De naam-, adres-, woonplaatsgegevens die door u worden opgegeven voor beantwoording zullen door gemeente De Ronde Venen alleen voor dit doel worden gebruikt.

Privacy

De gemeente De Ronde Venen hecht waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van deze website. Informatie over bezoeken aan onze website worden slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerking en nooit ter identificatie van individuele personen. Bij het aanvragen van interactieve diensten dient u bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Deze verwerkt de gemeente De Ronde Venen alleen om u de gevraagde dienst te kunnen leveren. In die gevallen worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit als aanvrager van de gevraagde dienst vast te stellen en om misbruik door derden te voorkomen. Lees meer hierover in onze privacyverklaring.

Copyright

Gemeente De Ronde Venen behoudt zich het auteursrecht op de via deze site verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logos, fotomateriaal. Niets uit teksten of grafische voorstellingen op de website mag zonder toestemming van de gemeente openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren met bronvermelding.  

Gebruik wapen van gemeente De Ronde Venen

Het recht om het gemeentewapen te voeren is door de Kroon bij Koninklijk Besluit uitsluitend verleend aan de gemeente De Ronde Venen. Het zonder toestemming gebruiken van het gemeentelijk wapen is niet toegestaan.

Gebruik logo's van gemeente De Ronde Venen

De logo's genieten auteursrechtelijke bescherming. Het auteursrecht van de logo's berust bij de gemeente De Ronde Venen. Het zonder toestemming gebruiken van gemeentelijke logo's of een gedeelte daarvan is niet toegestaan.

Links

Links naar derden worden uitsluitend voor gebruikersgemak verstrekt. Gemeente De Ronde Venen heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en is dus niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.