Nieuws

De laatste nieuwsberichten en actualiteit van De Ronde Venen vindt u hier. Oudere nieuwsberichten kunt u vinden via Webarchief (link rechts onderaan de pagina).

 • Gemeente De Ronde Venen is tegen mogelijke locaties voor windturbines in Amsterdam

  23 mei 2024

  College De Ronde Venen verzet zich actief tegen het plan van gemeente Amsterdam om mogelijk windturbines op de grens van De Ronde Venen te plaatsen. De gemeente gaat bezwaar maken door een zienswijze in te dienen bij de gemeente Amsterdam. Ook inwoners en organisaties kunnen dit doen.

 • Leerlingen VLC kruipen in de huid van gemeenteraadsleden

  23 mei 2024

  20 leerlingen van het VeenLanden College kropen vorige week in de huid van gemeenteraadsleden. Verdeeld over 3 fracties bespraken ze in de raadszaal een fictief raadsvoorstel. Het debat was onderdeel van een bezoek dat de leerlingen brachten aan het gemeentehuis. Wethouder Maarten van der Greft (Inwonersparticipatie) was hun gastheer.

 • Opzet Abcouder Feestweek op onderdelen aangepast

  23 mei 2024

  De opzet van de Abcouder Feestweek wordt op enkele punten aangepast. De feestweek kent tal van mooie, gezellige activiteiten, overdag en ’s avonds. Met de aanpassingen willen de organisatoren Stichting Feestelijkheden Abcoude en de horeca er samen met de gemeente voor zorgen dat de Feestweek een feestweek is waar iedereen zich, ook ’s avonds, veilig voelt en waar overlast zoveel mogelijk wordt beperkt. De aanpassingen zorgen voor goede randvoorwaarden, maar het blijft ieders eigen verantwoordelijkheid om het gezellig en feestelijk te houden.

 • Bloembakken op Demmerik om snelheid verkeer te verlagen

  23 mei 2024

  Op Demmerik in Vinkeveen zijn dinsdag 21 mei een aantal bloembakken geplaatst met als doel de snelheid van het verkeer te verlagen. De bloembakken zijn op verzoek van aanwonenden neergezet omdat ze vinden dat er te hard wordt gereden. De plaatsing is een proef. De gemeente evalueert de komende weken of de bloembakken het gewenste effect hebben en of het voldoende veilig is om ze permanent, na het groot onderhoud aan de weg in het najaar, te laten staan. Als dat het geval is, blijven ze permanent staan, anders worden ze weer verwijderd.

 • Gemeente De Ronde Venen pakt ‘de BUITENKANS’ met beide handen aan

  17 mei 2024

  Door heel Nederland pakken op dit moment 13 gemeenten de Buitenkans om meer kinderen aan het spelen en bewegen te krijgen. Ook gemeente De Ronde Venen doet mee. Buitenspelen is essentieel voor de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen. Toch wordt er steeds minder buiten gespeeld, maar liefst 400.000 kinderen spelen nooit buiten en dat moet snel veranderen. Ondersteund door de Buitenspeelcoalitie werkt de gemeente samen met lokale partners, kinderen en ouders aan het weer leuk(er) maken van buitenspelen en het wegnemen van barrières daarvoor. Met oog voor aanpassingen in beleid, fysieke ruimte en lokale activiteiten.

 • Voorbereidende werkzaamheden De Maricken II gestart, inschrijven nog niet mogelijk

  Op dit moment werken de ontwikkelaar en de gemeente hard aan de voorbereiding van de bouw van De Maricken II. Deze wijk komt naast De Maricken I en er komen ongeveer 650 woningen.

 • Kijk als ‘Gast van de raad’ in de keuken van de lokale politiek

  15 mei 2024

  Geïnteresseerde inwoners die meer willen weten over het werk van de gemeenteraad zijn voortaan van harte welkom als gast van de gemeenteraad. Inwoners die zich hiervoor opgeven krijgen voorafgaand aan de vergadering een toelichting van griffie en raadsleden. Aansluitend worden ze door de burgemeester ontvangen, wonen de raadsvergadering bij en praten na afloop met raadsleden na. De gemeenteraad wil hiermee op een leuke en persoonlijke manier toelichten hoe de gemeenteraad werkt en hoe besluiten tot stand komen.

 • Drukbezochte inwoneravond over inrichting Oude Spoor

  15 mei 2024

  Gemeente De Ronde Venen organiseerde op 14 mei een vervolggesprek over het Oude Spoor. Tijdens de drukbezochte bijeenkomst werden denkrichtingen gepresenteerd voor de mogelijke inrichting van het Oude Spoor, gebaseerd op de opbrengst van eerdere participatiebijeenkomsten. Ondanks dat veel inwoners op voorhand tegen verandering op het traject waren, vonden er soms verhitte, maar vooral veel goede gesprekken plaats. De uitkomsten van de avond worden verwerkt in het voorstel dat na de zomer naar de raad gaat.

 • Gemeente wil verkeerssituatie in dorpen verder verbeteren

  14 mei 2024

  De gemeente gaat voor elk dorp in De Ronde Venen een uitvoeringsplan maken om de verkeerssituatie in die dorpen verder te verbeteren. Begonnen wordt met plannen voor Amstelhoek, De Hoef en Baambrugge. Inwoners kunnen digitaal of via bijeenkomsten in de dorpen suggesties of ideeën aangeven waar volgens hen de verkeerssituatie verbeterd kan worden.

 • Groot onderhoud aan Herenweg Vinkeveen afgerond

  13 mei 2024

  De werkzaamheden aan de Herenweg in Vinkeveen zijn afgerond. Aan de weg is groot onderhoud verricht en de verkeersveiligheid verbeterd. Door herinrichting van de weg is er een betere doorstroming van verkeer. Op maandag 6 mei is de rode fietspadencoating aangebracht en daarmee is het laatste onderdeel van de werkzaamheden voltooid.