Ronde Venen Belang, VVD en D66 presenteerden woensdagmiddag 25 mei het coalitieakkoord ‘In het hart’.

Bekendmakingen

Als het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad een besluit heeft genomen, wordt dit gepubliceerd.