Koninklijke onderscheiding voor Piet ter Wee uit Mijdrecht

Professor Piet ter Wee uit Mijdrecht heeft vrijdag 22 maart een koninklijke onderscheiding gekregen. Hij is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Ter Wee verricht al jaren een belangrijke rol in de wereld van de nefrologie. Zijn inspanningen hebben de afgelopen 40 jaar geleid tot betere zorg voor nierpatiënten. Ook was hij jarenlang actief binnen besturen van basisscholen in Mijdrecht en in de protestantse kerk in Mijdrecht. Ter Wee ontving de onderscheiding uit handen van burgemeester Maarten Divendal.

Piet ter Wee (1957) heeft sinds het begin van zijn carrière in verschillende functies een belangrijke rol gespeeld in de nefrologie, het onderdeel van de geneeskunde dat zich bezighoudt met de ziekte van de nieren. Hij is een belangrijke aanjager geweest voor het niertransplantatieprogramma in VUmc en Amsterdam UMC. Voor de patiënt betekent zo’n transplantatie een enorme verbetering voor de kwaliteit van leven. 
Hij zette zich jarenlang in voor de Nederlandse federatie voor Nefrologie en speelde een cruciale rol bij het opzetten van nieuwe projecten. Ook nam hij onder andere het voortouw bij het organiseren van landelijke opleidingsdagen voor internist-nefrologen in opleiding. In totaal heeft hij meer dan 250 publicaties geschreven en begeleidde hij vele jonge arts-onderzoekers tot aan hun promotie tot docter in de Geneeskunde. Van 2000 tot 2006 was hij lid en van 2007 tot 2013 voorzitter van de wetenschappelijke raad van de Nierstichting Nederland.
Daarnaast heeft hij tientallen jaren onderzoek gedaan om meer duidelijkheid te krijgen over de ingewikkelde relatie tussen voeding en de gezondheid van de nieren. Het onderzoek wordt door zijn collega’s baanbrekend genoemd. Het resultaat van zijn onderzoek was onder andere dat de kwaliteit van leven van talloze nierpatiënten kon worden verbeterd.

Kwaliteit patiëntenzorg

Naast zijn werk als nefroloog zette Piet ter Wee zich veelvuldig in om de kwaliteit van de patiëntenzorg te verbeteren. Aandacht voor de kwaliteit en de continue verbetering lopen als een rode baan door zijn loopbaan. Met zijn inzet maakte hij de weg vrij om het gesprek tussen arts en patiënt de basis te laten zijn om samen te beslissen.
Ook internationaal heeft professor Ter Wee zijn sporen verdiend. Hij legde de basis voor het Moi hospital in Kenia en legde contacten tussen het ziekenhuis en de nefrologen van het VU Medisch Centrum. De samenwerking leidde tot de opleiding van chirurgen in Kenia zodat zij zelf niertransplantaties konden uitvoeren. Ook spande hij zich in voor de donatie van tien dialysemachines waardoor de dialysecapaciteit enorm toenam en de kwaliteit van leven van een grote groep jongeren en oudere patiënten in Kenia sterk verbeterde. 

Vrijwilligerswerk

Naast zijn functies en werkzaamheden in de medische wereld, is hij ook actief als vrijwilliger in Mijdrecht. Hij was onder andere bestuurslid voor de basisscholen De Ontmoeting en De Opdracht in Mijdrecht. Beide scholen zijn in 2004 gefuseerd tot de protestants-christelijke basisschool De Fontein. Piet ter Wee begeleidde de fusie en combineerde deze met zijn jaarlijkse rol als Sinterklaas. 
Ook voor de Protestantse gemeente Mijdrecht maakte hij zich verdienstelijk in verschillende rollen, onder andere als diaken en als penningmeester. Hij zette zich daarbij onder andere in voor kwetsbare mensen binnen en buiten de kerkgemeenschap. Hij was de aanjager van een zeer succesvolle inzamelingsactie om een zorgboerderij in Oekraïne te realiseren. Ook verrichte hij vele hand- en spandiensten bij de opbouw van de dorps- en kerkgemeenschap.

pbweek12_24026_koninklijke onderscheiding professor Ter Wee