Energietoeslag

U heeft een huishouden met een laag inkomen. Ook in 2023 kunt u een tegemoetkoming krijgen van €1300,-* om de hoge energiekosten te betalen. U krijgt in totaal €1300,-* om de hoge energiekosten te betalen. U kunt tot en met 29 februari 2024 een aanvraag doen. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de Energietoeslag? Maak dan een afspraak met het Servicepunt. Bel 0297 587 600 of mail info@servicepuntderondevenen.nl.

Zelf energietoeslag aanvragen

U heeft een huishouden dat rondkomt van maximaal 120% van het sociaal minimum. U heeft dan ook recht op de energietoeslag.

logo DigiDVraag energietoeslag aan via DigiD

Voorwaarden

De voorwaarden zijn:

 • U woont in De Ronde Venen.
 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U bent Nederlander of u mag in Nederland wonen.
 • U heeft een huishouden dat rondkomt van maximaal 120% van het sociaal minimum.
 • U heeft niet eerder energietoeslag ontvangen vanuit een andere gemeente.
 • U maakt geen aanspraak op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000.

Inkomen dat u maximaal mag hebben

 • U ziet in de tabel welk inkomen u maximaal mag hebben.
 • Uw inkomen kan gelijk zijn aan dat maximum of lager. U heeft dan recht op de energietoeslag.
 • Het netto-inkomen uit loondienst, zelfstandig werk, uitkeringen van het UWV en SVB, alimentatie en pensioen tellen mee.

Tabel inkomen dat u maximaal mag hebben

  21 jaar tot pensioen Met pensioen
Alleenstaande (ouder) € 1.459,95 netto € 1.629,19 netto
Getrouwd of samenwonend € 2.085,62 netto € 2.212,32 netto

Geen gevolgen voor toeslagen

U krijgt de energietoeslag onbelast. Dit heeft geen gevolgen voor andere toeslagen. Zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. Dit heeft ook geen gevolgen voor de eigen (inkomensafhankelijke) bijdrage in de zorg.

Hulp bij uw aanvraag

U kunt hulp krijgen bij het invullen van het aanvraagformulier bij het Servicepunt.

Vanzelf energietoeslag krijgen

U krijgt energietoeslag vanzelf als u:

 • Een bijstandsuitkering ontvangt; of
 • Een Bbz-uitkering ontvangt; of
 • U heeft een IOAW- of IOAZ-uitkering ontvangt; of
 • Een collectieve ziektekostenverzekering van de gemeente ontvangt; of
 • Een individuele inkomenstoeslag ontvangt; of
 • Een AIO-aanvulling van de Sociale Verzekeringsbank ontvangt.

Dan krijgt u de energietoeslag automatisch in twee delen. Op 3 november 2023 ontvangt u €800*,- en op 1 februari 2024 €500,-. * 

*Indien u door het COA (Centraal orgaan opvang Asielzoekers) in De Ronde Venen bent gehuisvest en hier minder dan een jaar woont, komt u in aanmerking voor een deel van de energietoeslag

Geen energietoeslag krijgen

U heeft misschien geen recht op de energietoeslag. Want:

 • U bent dak- of thuisloos.
 • U heeft alleen een briefadres in de gemeente.
 • U woont in een instelling of opvanghuis.
 • U bent jonger dan 21 jaar.
 • U ontvangt studiefinanciering.
 • Iemand uit uw huishouden heeft al de energietoeslag ontvangen.
Andere vragen over geldzaken

U kunt met vragen of zorgen over geldzaken terecht bij het Geldpunt.

 • Kom langs tijdens het inloopspreekuur. Maandag van 13.30 tot 15.30 uur.
 • Maak een afspraak. Bel 0297 587 600 of mail geldpunt@stdb.nl.
Tips om energie te besparen

U kunt besparen op uw energiekosten. Bekijk de tips