Ronde Venen Belang, VVD en D66 presenteerden woensdagmiddag 25 mei het coalitieakkoord ‘In het hart’.

Hulp aan Oekraïne

Veel inwoners zijn geraakt door de oorlog in Oekraïne. Ze willen helpen om het leed te verzachten. Helpen door ruimte aan te bieden waar gevluchte Oekraïners kunnen worden opgevangen, door hulpgoederen in te zamelen of door geld te doneren. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel bereidheid er is onder inwoners om steun te geven.

Laatste nieuws

165 vluchtelingen  uit Oekraïne opgevangen – 6 april 2022

In de gemeente worden 165 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. De grootste opvanglocatie is Hotel Abcoude. Daar zijn 76 mensen ondergebracht. Daarnaast is er 1 kleinere opvanglocatie in Wilnis en binnenkort ook 1 in Vinkeveen. Ongeveer 60 vluchtelingen worden opgevangen bij mensen thuis. Via een informatienota is de gemeenteraad deze week geïnformeerd over de actuele stand van zaken.

Vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen in De Ronde Venen - 12 maart

De gemeente werkt samen met Hotel Abcoude mee aan het verzoek om vluchtelingen op te vangen. Tot nu toe zijn ongeveer 40 vluchtelingen uit Oekraïne naar de gemeente gekomen. Bij elkaar worden in Abcoude dit weekend ongeveer 70 Oekraïners opgevangen.

Burgemeester Divendal: “Verschillende inwoners en organisaties zijn betrokken om de opvang in goede banen te leiden. Een gezamenlijke projectgroep met inwoners zorgt voor een goede ondersteuning. Het is mooi dat met deze gezamenlijke aanpak slagvaardig is gehandeld. We hopen dat de inwoners uit Oekraïne, ondanks de verschrikkelijke situatie in hun land, zich snel thuis voelen bij ons.”

Hulp aan Oekraïne - 8 maart

Veel inwoners zijn geraakt door de oorlog in Oekraïne. Ze willen helpen om het leed te verzachten. Helpen door ruimte aan te bieden waar gevluchte Oekraïners kunnen worden opgevangen, door hulpgoederen in te zamelen of door geld te doneren. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel bereidheid er is onder inwoners om steun te geven.

Het college heeft 8 maart besloten € 45.000 te reserveren (€ 1,-per inwoner) om daar waar nodig een bijdrage te kunnen leveren aan lokale initiatieven die zich richten op de ondersteuning van inwoners uit Oekraïne die naar onze gemeente komen of zijn gekomen. Het kan ook gaan om lokale initiatieven van bedrijven of organisaties die vanuit hun bestaande banden inwoners van Oekraïne ondersteunen in Oekraïne of in de grenslanden.
 

Hulp geven

Donaties

Doneer op Giro 555 aan de actie van de Nederlandse samenwerkende hulporganisatie. Zij bieden hulp aan slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. 

Hulpacties

Welzijnsorganisatie Tympaan-De Baat houdt een overzicht bij van initiatieven en hulpacties. Heeft u een initiatief? Of wilt u een hulpactie opzetten? Mail naar info@stdb.nl

Vluchtelingenopvang

Particuliere opvang

Takecarebnb bemiddelt tussen Oekraïners en gastgezinnen. U meldt zich hier eerst aan. Daarna volgt een intakegesprek. U weet dan wat de opvang voor langere tijd betekent. 

Het rijk heeft de Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners opgesteld. U leest hierin hoe u een opvangplek kunt aanbieden, waarop u moet letten en welke voorzieningen er zijn. 

Opvang in De Ronde Venen

Naast de opvang bij gastgezinnen kent De Ronde Venen nog 3 opvanglocaties. De grootste is Hotel Abcoude. Daarnaast zijn er opvanglocaties in Wilnis en Vinkeveen. 

Informatie voor Oekraïners

Registratie

Oekraïners die in De Ronde Venen verblijven, registreren zich bij de gemeente. Na het registreren hebben zij recht op voorzieningen, zoals leefgeld, onderwijs en werk. Bel 0297 291616 om een afspraak te maken. Als een tolk nodig is, geef dit dan door. De gemeente regelt een tolk. Het registreren vindt plaats in het gemeentehuis in Mijdrecht. Oekraïners die het gastgezin verlaten, geven dit door aan de gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing. Bel 0297 291631. Of mail burgerzaken@derondevenen.nl

BSN

Oekraïners worden ingeschreven in de Basis Registratie Personen. Na het inschrijven krijgen zij een Burgerservicenummer (BSN). Een BSN is nodig om een bankrekening te openen, om te mogen werken of een verzekering af te sluiten.

Leefgeld

Oekraïners krijgen € 60 per week. Dit is zowel voor volwassenen als voor kinderen.

Oekraïners die bij een gastgezin wonen, krijgen een extra bedrag. 

 • € 75 voor de 1ste persoon
 • € 25 voor de 2de persoon
 • € 12,50 voor de 3de persoon
 • € 12,50 voor de 4de persoon

Het extra bedrag is maximaal € 125 per gezin per week. 

Oekraïners regelen zelf met het gastgezin of en hoeveel zij bijdragen in de kosten.

Leefgeld uitbetalen

Als Oekraïners (nog) geen Nederlandse bankrekening hebben, dan krijgen zij het leefgeld contant. Zij krijgen elke dinsdag of woensdag op de opvanglocatie een envelop met geld. Het is belangrijk om snel een bankrekening te openen. Dan lopen mensen niet met veel geld rond. Oekraïners die wel een Nederlandse bankrekening hebben, geven dit door aan de gemeente. De gemeente stort het geld dan op deze rekening.

Het leefgeld contant is in hele euro’s. Dit geldt niet voor betalingen op de bankrekening. Het leefgeld stopt als iemand niet meer in de gemeente woont. Het leefgeld stopt ook als iemand zelf inkomen heeft, bijvoorbeeld uit werk. Oekraïners geven dit door aan de gemeente. 

Gastgezin

De overheid geeft het gastgezin geen vergoeding. De opvang van Oekraïners heeft geen gevolgen voor de bijstandsuitkering, de uitkering van de SVB of UWV van het gastgezin. Het gastgezin vertelt de gemeente of de SVB dat hij/zij Oekraïners in huis heeft. En zij meldt afspraken over een vrijwillige bijdrage. Er ligt een voorstel om het gastgezin niet te korten op toeslagen. 

Medische zorg

Oekraïners kunnen terecht bij de huisarts. Het gastgezin of een buddy helpt hierbij. De medische zorg aan vluchtelingen wordt vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Als Oekraïners gaan werken bij een Nederlands bedrijf, dan verandert dit. Ze zijn dan verplicht een zorgverzekering af te sluiten. 

Onderwijs

Kinderen uit Oekraïne in onze gemeente kunnen naar school.

Kinderopvang (leeftijd 0-4 jaar)

De wachtlijst voor opvang van kinderen tussen 0 en 4 jaar is lang. Het advies aan Oekraïners is om met andere ouders of het gastgezin afspraken te maken over de opvang. En ook snel contact op te nemen met de peuter- of kinderopvang in onze gemeente.

Primair onderwijs (leeftijd 4-12 jaar)

Ouders kunnen hun kinderen inschrijven op een school. De school bepaalt in welke klas het kind komt. De gemeente onderzoekt of er een taalklas komt. 

Voortgezet onderwijs (leeftijd 12-18 jaar)

Sommige kinderen volgen online les uit Oekraïne. Nederlandse les is in de Internationale Schakelklas (ISK) bij Ithaka in Utrecht.

Laptops voor onderwijs

De gemeente kan helpen bij het kopen van een laptop. Vraag dit aan het Servicepunt:

Nederlandse taal

Volwassenen kunnen Nederlands leren. Dit is gratis. Dit kan met:

Iedereen kan de computer gebruiken in de bibliotheek. En iedereen kan lid worden. Voor kinderen is dit gratis. 

Werk

Oekraïners mogen werken in Nederland. De gemeente kan helpen bij het vinden van werk.

Openbaar vervoer (OV)

Het reizen met OV naar de opvanglocatie toe is gratis. Als Oekraïners op de opvanglocatie verblijven, dan is het OV niet meer gratis. Het leefgeld is ook bedoeld voor het betalen van vervoer, zoals naar school gaan of een winkel bezoeken. 

Rijbewijs Oekraïners beperkt geldig

Vanaf het moment dat Oekraïners zich bij de gemeente inschrijven, is hun rijbewijs in Nederland nog 185 dagen geldig. Daarna is het rijbewijs niet meer geldig. Dit betekent dat ze niet meer in Europa mogen rijden. Ze mogen bijvoorbeeld niet zelf naar het werk of een ziekenhuis rijden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan een oplossing.

Autoverzekering

Oekraïners die met eigen auto naar Nederland zijn gekomen, moeten deze verzekeren. Ze kunnen hiervoor het beste contact opnemen met hun eigen (of een andere) verzekeraar uit Oekraïne. Ze geven verzekeringen uit met een dekking voor heel Europa. En ze verlengen aflopende verzekeringen. Dat is tegen een goedkoper tarief dan Nederlandse verzekeraars.

Fietsen

Het jongerenwerk repareert fietsen. Vraag aan het Servicepunt of er een fiets is:

Of misschien heeft iemand die u kent (tijdelijk) een fiets. 

Vrije tijd

Lid zijn van een sportclub, muziekvereniging of bibliotheek. Zwemles nemen, naar het theater of museum gaan. Voor volwassenen is er Iedereen Actief. Voor kinderen is er Jongeren Actief. 

Vraag een vergoeding aan bij het Servicepunt. 

Persoonsgegevens

Sommige mensen willen misbruik maken van de situatie. Ga daarom zorgvuldig om met gegevens. Bijvoorbeeld met naam, paspoort, BSN, medische gegevens of bankrekening. De gemeente onderzoekt hoe we gegevens veilig kunnen uitwisselen. 

Vrijwilligers

Veel inwoners zetten zich in als vrijwilliger en zorgen voor opvang. Ga samen met Oekraïners naar een afspraak. Of doe samen een activiteit. Gaat u met kinderen op pad? Bespreek dit dan goed met de ouder(s). Let op de veiligheid van uzelf en de ander. Laat anderen weten met wie u wat doet.

Huisdieren

Sommige Oekraïners nemen hun huisdier mee. Hier in Nederland is een dierenpaspoort en vaccinatie (tegen rabiës) verplicht. De huisdieren moeten naar een dierenarts voor registratie en onderzoek. De oproep is om snel een afspraak te maken. 

U heeft misschien geen geld voor een dierenarts. Maak dan een afspraak met:

 • Dierenkliniek De Ronde Venen. Dorpsstraat 40, 3641 EC in Mijdrecht. Bel 0297 24 11 46.
 • Dierenartsenpraktijk Proosdijlanden. Hoogstraat 30, 1391 BV in Abcoude. Bel 0294 76 90 47.
 • Dierenambulance (24/7). Bel 06 53 31 55 57.
 • Spoedkliniek Medisch Centrum voor Dieren, Isolatorweg 45 in Amsterdam. Bel 020 74 00 600.

Kijk ook op www.hulpvoordierenuitoekraine.nl. Info is in het Oekraïens, Russisch, Engels en Nederlands.

Sirene

Iedere eerste maandag van de maand om 12 uur test de gemeente de sirene. Als de sirene dan te horen is, is er niets aan de hand. Het geluid van de sirene duurt meer dan 1 minuut. 

Belangrijke telefoonnummers

Belangrijke telefoonnummers
Contactpersoon Telefoonnummer
Bij nood (brand, ongeval, misdrijf) 112
Meldkamer politie 0900 88 44
Gemeente De Ronde Venen 0297 2916 16
Stuur een (spraak)bericht via Whatsapp aan de gemeente (Dit kan ook in het Oekraïens, Russisch of Engels)

06 834 82 878

Belangrijke sites

Information about aid to Ukrainians

The war in Ukraine concerns us all. The municipality De Ronde Venen gets a lot of questions about this. The most important answers are listed here. This information was updated on May 2, 2022.

Registration

Ukrainians residing in De Ronde Venen register with the municipality. After registration, they are entitled to facilities such as living allowance, education and work. Call 0297 291616 to make an appointment. 

If an interpreter is needed, please let us know. The municipality will then arrange an interpreter. 
Registration takes place at the town hall in Mijdrecht.

Citizen Service Number (BSN)

Ukrainians are registered in the Basic Registration of Persons. After registration, they will receive a Citizen Service Number (BSN). A Citizen Service Number (BSN) is required to open a bank account, to be allowed to work or to take out insurance.

Living allowance

Ukrainians receive €60 per week. This is for both adults and children.

Ukrainians living with a host family receive an additional amount.

 • €75 for the 1st person
 • €25 for the 2nd person
 • €12.50 for the 3rd person
 • €12.50 for the 4th person

The extra amount is a maximum of €125 per family per week.

Ukrainians arrange with the host family whether and how much they contribute to the costs.

Payout of living allowance 

If Ukrainians do not (yet) have a Dutch bank account, they will receive the living allowance in cash. Every Tuesday or Wednesday they receive an envelope with money at the reception location. It is important to open a bank account quickly. Then people don't walk around with a lot of money. Ukrainians who do have a Dutch bank account, notify the municipality of this. The municipality then deposits the money into this account.

The living allowance in cash is in whole euros. This does not apply to payments to the bank account. The living allowance stops when someone no longer lives in the municipality. The living allowance also stops if someone has their own income, for example from work. Ukrainians pass this on to the municipality.

Host family 

The government does not reimburse the host family. The stay of Ukrainians has no consequences for the social assistance benefit, the benefit from the SVB or UWV of the host family. The host family tells the municipality or the SVB that he/she has Ukrainians in the house. And she reports agreements about a voluntary contribution. There is a proposal not to cut the host family on allowances.

Medical care 

Ukrainians can go to the doctor. The host family or a buddy will help with this. Medical care for refugees is reimbursed through the Subsidy Scheme for medically necessary care for the uninsured. When Ukrainians start working for a Dutch company, this changes. They are then obliged to take out a health insurance.

Education

Children from Ukraine in our municipality can go to school.

Childcare (age 0-4 years) 

The waiting list for childcare for children between 0 and 4 years is long. The advice to Ukrainians is to make arrangements with other parents or the host family about the care/reception. And also quickly contact the toddler care or childcare in our municipality.

Primary education (ages 4-12 years)

Parents can enroll their children in a school. The school determines which class the child will be in. The municipality is investigating whether there will be a language class.

Secondary education (ages 12-18 years)

Some children take online lessons from Ukraine. Dutch class is in the Internationale Schakelklas (ISK) at Ithaka in Utrecht.

Laptops for education

The municipality can help you buy a laptop. Ask the Service Point:

Dutch language

Adults can learn Dutch. This is free. This is possible with:

Anyone can use the computer in the library. And anyone can join. This is free for children.

Work

Ukrainians are allowed to work in the Netherlands. The municipality can help you find work.

Public transport (OV)

Traveling by public transport to the reception location is free. If Ukrainians stay at the reception location, public transport is no longer free. The living allowance is also intended to pay for transport, such as going to school or visiting a shop.

Limited validity of Ukrainian driver's license

From the moment Ukrainians register with the municipality, their driving license in the Netherlands is still valid for 185 days. After that, the driver's license is no longer valid. This means that they are no longer allowed to drive in Europe. For example, they are not allowed to drive themselves to work or a hospital. The Ministry of Infrastructure and Water Management is working on a solution.

Car insurance

Ukrainians who have come to the Netherlands with their own car must insure it. It is best for them to contact their own (or another) insurer from Ukraine. They issue insurance policies with coverage for the whole of Europe. And they extend expiring insurance policies. That is at a cheaper rate than Dutch insurers.

Bicycles

Youth work repairs bicycles. Ask the Service Point if there is a bicycle:

Or maybe someone you know (temporarily) has a bicycle.

Leasure time 

Being a member of a sports club, music association or library. Taking swimming lessons, going to the theater or museum. For adults there is ‘Everyone is Active’. For children there is ‘Youth is Active’.

Request a reimbursement from the Service Point.

Personal data

There are people who want to take advantage of the situation. Therefore, handle data with care. For example with name, passport, social security number, medical data or bank account. The municipality is investigating how we can exchange data securely.

Volunteers

Many residents of the municipality De Ronde Venen want to volunteer and provide shelter. 
Go to appointments together with Ukrainians. Or do an activity together. 
Are you going on a trip with children? Discuss this carefully with the parent(s). Pay attention to the safety of yourself and the other. Let others know what you do with whom. 

Pets

Some Ukrainians have taken their pets with them. Here in the Netherlands a pet passport and vaccination (against rabies) is mandatory. The pets must go to a vet for registration and examination. The call is to make an appointment quickly.

You may not have money for a vet. Then make an appointment with:

 • De Ronde Venen veterinary clinic. Dorpsstraat 40, 3641 EC in Mijdrecht. Call 0297 24 11 46.
 • Veterinary practice Proosdijlanden. Hoogstraat 30, 1391 BV Abcoude. Call 0294 76 90 47.
 • Animal Ambulance (24/7). Call 06 53 31 55 57.
 • Emergency Clinic Medical Center for Animals, Isolatorweg 45 in Amsterdam. Call 020 74 00 600.

Also look at www.hulpvoordierenuitoekraine.nl. Info is in Ukrainian, Russian, English and Dutch. 

Siren

Every first Monday of the month at 12 noon, the municipality tests the siren. If the siren is then heard, there is nothing to worry about. The siren sound lasts more than 1 minute.

Important phone numbers

 • In case of emergency (fire, accident, crime): call 112
 • Police control room: call 0900 88 44
 • Municipality of De Ronde Venen: call 0297 29 16 16
 • Send a (voice) message via Whatsapp to the municipality: number 06 834 82 878. 

(This is also possible in Ukrainian, Russian or English)

Important sites

•    Starting point for Ukrainians and anyone who helps: www.refugeehelp.com 
•    Information for Ukrainians in their own language: forrefugees.vluchtelingenwerk.nl
•    Mediation between Ukrainians and host family: takecarebnb.org

Інформація про допомогу українцям

Війна в Україні стосується кожного. Муніципалітет De Ronde Venen отримує багато запитань з цього приводу. Тут наведено найважливіші відповіді. Ця інформація була оновлена 2 травня 2022 року.

Реєстрація

Українці, які проживають у Де-Ронде-Венені, повинні зареєструватися у муніципалітеті. Після реєстрації вони мають право на такі пільги, як допомога на проживання, навчання та роботу. Телефонуйте за номером 0297 291616, щоб записатися на прийом.
Якщо потрібен перекладач, будь ласка, повідомте нас заздалегідь. Після цього муніципалітет надасть перекладача.
Реєстрація проходить у ратуші в Мійдрехті.

Номер служби громадян (BSN)

Українці які зареєструвалися  отримають номер обслуговування громадян (BSN), який потрібен для відкриття банківського рахунку, дозволу на роботу або оформлення страховки.

Допомога на проживання

Українці отримують 60 євро на тиждень, як для дорослих, так і для дітей.

Українці, які проживають у приймаючій родині, отримують додаткову фінансову допомогу.

 • 75 євро за 1 особу
 • 25 євро для 2 особи
 • 12,50 євро для 3-ї особи
 • 12,50 євро для 4-ї особи

Додаткова фінансову допомога становить максимум 125 євро на сім’ю на тиждень.

Українці самостійно вірішують чи потрібно  вносити свою частку витрат до сімейного бюджету приймаючої родини. 

Грошові виплати

Якщо українці (поки що) не мають рахунку в голландському банку, вони мають право на отримання грошових виплат готівкою. Щовівторка або щосереди вони можуть  звернутися до стійки реєстрації за конвертом з грошима. Важливо відкрити банківський рахунок якомога швидше. Українці, які вже відкрили рахунок у голландському банку, мають повідомити про це муніципалітет. Потім муніципалітет перераховує гроші на цей рахунок.

Грошові виплати видаються в євро. Це не стосується платежів на банківський рахунок. Допомога на проживання припиняється, коли ви віїджаєте з данного муніципалітету або в разі працевлаштування. В обох випадках ви зобовьязані повідомити про це муніципалітет.

Приймаюча сім'я

Уряд нічого не відшкодовує приймаючій родині, де проживають вихідці з України. 
Основний принцип полягає в тому, що тимчасове перебування цих осіб не впливає на розмір соціальної допомоги та виплат з Банку Соціального Страхування( SVB) або Агенція зі страхування працівників (UWV).
Особа, яка має право на пільги, повинна повідомити до муніципалітету або SVB про те, що у нього в будинку є переселенець. Також слід повідомляти про будь-які домовленості щодо добровільних внесків, отриманих від біженця.
Центральна влада ще досліджує, чи вплине це на виплати та яким чином.

Медична допомога

Люди з України можуть одразу розраховувати на медичну допомогу.
Якщо вам потрібно звернутися до лікаря загальної практики, зверніться будь ласка до вашої приймаючої родини або друга. Вони допоможуть вам. Медичне обслуговування біженців відшкодовується за схемою субсидій на необхідну медичну допомогу незастрахованим особам. Коли українці починають працювати в голландській компанії, це змінюється. Тоді вони зобов’язані оформити медичну страховку.
 

Освіта

Діти з України в нашому місті можуть ходити до школи.

Догляд за дітьми (вік 0-4 років)

Лист очікування на догляд за дітьми від 0 до 4 років великий. Порада українцям – домовитися з іншими батьками або приймаючою сім’єю про догляд/прийом. А також швидко зв’яжіться з організацією за доглядом за малюками  в нашому муніципалітеті.

Початкова освіта (вік 4-12 років)

Батьки можуть записати дітей до школи. Школа визначає, в якому класі буде дитина. Муніципалітет з’ясовує, чи буде мовний клас.

Середня освіта (вік 12-18 років)

Деякі діти беруть онлайн-уроки з України. Якщо дитина буде брати уроки тут, у

Нідерландах, то це буде в ISK (міжнародний клас) в Ітаці,.

Ноутбуки для навчання

Муніципалітет може допомогти вам купити ноутбук. Зверніться до сервісного центру:

Голландська мова

Дорослі можуть вивчати нідерландську мову. Це безкоштовно. 
Це можливо:

Усі бажаючі можуть користуватися комп’ютером у бібліотеці. І будь-хто може приєднатися. Це безкоштовно для дітей.

Робота

Українцям дозволено працювати в Нідерландах. Муніципалітет може допомогти вам знайти роботу.

Громадський транспорт (ОV)

Ви маєте право на безкоштовний проїзд громадським транспортом до стійки реєстрації. В інших випадках  громадський транспорт більше не є безкоштовний. Грошова допомога на проживання також призначена для оплати проїзду, наприклад, для відвідування школи або магазину.

Обмежений термін дії українського водійського посвідчення

Водійське посвідчення дійсне ще185 днів з  моменту реєстрації українців у муніципалітеті. Після цього посвідчення водія більше не діють. Це означає, що їм заборонено їздити в Європі. Наприклад, їм заборонено самостійно їздити на роботу чи в лікарню. Міністерство інфраструктури та водного господарства працює над цим рішенням.

Автострахування

Українці, які приїхали до Нідерландів на власному автомобілі, повинні його застрахувати. Найкраще їм звернутися до своєї (або іншої) страхової комнанії з України. Вони видають страхові поліси з покриттям на всю Європу. І вони продовжують термін дії страхових полісів. Це дешевше, ніж у голландських страховиків.

Велосипеди

Запитайте в сервісному центрі, чи є велосипед:

Або, можливо, у когось із ваших знайомих (тимчасово) є велосипед.

Час відпочинку

Ви можете бути членом спортивного клубу, музичної асоціації чи бібліотеки. Брати уроки плавання, ходити в театр чи музей. Для дорослих є ‘Усі активні’. Для дітей є ‘Молодь активна’.

Ви маєте право на відшкодування, звертайтеся до:

Особисті дані

Є люди, які хочуть скористатися ситуацією. Тому поводтеся з особистими даними обережно. Наприклад, ім’я, паспорт, номер соціального страхування, медичні дані або банківський рахунок. Муніципалітет досліджує, як ми можемо безпечно обмінюватися інформацією.

Волонтери

Багато жителів муніципалітету De Ronde Venen хочуть стати волонтерами та надати притулок.
Ви збираєтесь у подорож з дітьми? Уважно обговоріть це з батьками дитини. Зверніть увагу на безпеку себе та інших. Дайте іншим знати, що і з ким ви збираєтеся робите.

Домашні тварини

Деякі українці взяли з собою своїх домашніх улюбленців. Тут, у Нідерландах, паспорт домашньої тварини та вакцинація (від сказу) є обов’язковими. Домашні тварини повинні звернутися до ветеринара для реєстрації та огляд. 

Якщо у вас немає грошей на ветеринара. Тоді призначте зустріч із:

 • Ветеринарна клініка De Ronde Venen. Dorpsstraat 40, 3641 EC в Мійдрехті. Телефонуйте за номером 0297 24 11 46.
 • Ветеринарна практика Proosdijlanden. Hoogstraat 30, 1391 BV Abcoude. Телефонуйте за номером 0294 76 90 47.
 • Швидка допомога для тварин (24/7). Телефонуйте за номером 06 53 31 55 57.
 • Медичний центр клініки невідкладної допомоги для тварин, Isolatorweg 45 в Амстердамі. Телефонуйте 020 74 00 600.

Також дивіться на www.hulpvoordierenuitoekraine.nl. Інформація надається українською, російською, англійською та нідерландською мовами.

Сирена

Кожного першого понеділка місяця о 12:00 муніципалітет випробовує сирену. Якщо почуєте сирену, турбуватися нема про що. Звук сирени триває більше 1 хвилини.

Важливі номери телефонів

 • У разі надзвичайної ситуації (пожежа, аварія, злочин): телефонуйте за номером 112
 • Пункт управління поліції: телефонуйте 0900 88 44
 • Муніципалітет De Ronde Venen: телефонуйте за номером 0297 29 16 16
 • Надішліть (голосове) повідомлення через Whatsapp до муніципалітету: номер 06 834 82 878.

(Це також можливо українською, російською чи англійською мовами)

Важливі сайти

 • Відправна точка для українців і всіх, хто допомагає: www.refugeehelp.com 
 • Інформація для українців їхньою мовою: forrefugees.vluchtelingenwerk.nl
 • Посередництво між українцями та приймаючою родиною: takecarebnb.org