Bouw sociale huurwoningen belangrijk onderdeel De Meijert

Goed nieuws voor mensen die in Mijdrecht een sociale huurwoning zoeken. In bouwproject De Meijert komen straks onder andere 90 sociale huurappartementen. Dinsdag 11 juni tekenden Cazas Wonen en de gemeente de verkoopovereenkomst van de grond voor 47 van de 90 sociale huurwoningen. Op de grond van een projectontwikkelaar komen de overige 43 appartementen die Cazas ook gaat beheren.

Om een project zoals De Meijert mogelijk te maken, moeten er verschillende stappen gezet worden. Eén daarvan is het ondertekenen van diverse overeenkomsten met de verschillende partners. Al eerder zijn door de twee tennisverenigingen, de projectontwikkelaars en de gemeente overeenkomsten getekend. Nu was het de beurt aan Cazas Wonen. De gemeenteraad neemt op 27 juni besluiten over het plan waarmee de twee tennisverenigingen een goede plek krijgen én woningbouw voor onze inwoners mogelijk wordt. 

In plan De Meijert komen in totaal 202 sociale-, zorg- en middenhuurwoningen, vrijesectorwoningen en een gezondheidscentrum. Een mooie bijdrage om de woningnood in Mijdrecht aan te pakken.

Besluitvorming in de gemeenteraad 

Nu de overeenkomsten met de Tennisverenigingen, de projectontwikkelaars en met Cazas Wonen getekend zijn, wordt de gemeenteraad gevraagd om in te stemmen met het budget dat nodig is voor de realisatie van het nieuwe sportpark, het bouwrijp maken van de grond en het bestemmingsplan vast te stellen. Zodra de gemeenteraad besluit het benodigde budget beschikbaar te stellen, kunnen de tennisverenigingen samengaan en de woningen gebouwd worden.

Cazas en Zevenhuizen ondertekening
<foto> Saar Spanjaard (directeur Cazas Wonen) en Huib Zevenhuizen (wethouder gemeente)